Correctie

Wil je dat ik alleen eventuele taalfouten uit je tekst haal? Ook dat kan natuurlijk. Ik corrigeer dan alleen de spelling, grammaticale fouten, onnauwkeurigheden en d’s & t’s. Van titel tot conclusie: ik maak van je tekst een foutloos geheel, zónder dubbele spaties!

Proefcorrectie

Is jouw tekst al opgemaakt? Dan corrigeer ik graag de zetproef voor je. Ik let dan vooral op zetfouten, verkeerde afbrekingen, spelling, grammatica en onnauwkeurigheden. Ook controleer ik of de vormgever alle opmaakaanwijzingen opgevolgd heeft.